среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plot z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu poza kilkoma wypadkami.

Budowa sztachety z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Plot z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski z PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji a także planowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania balustrady z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane balaski z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak planowane plotki z plastiku na plot i bramę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий